Pomysł utworzenia firmy windykacyjnej jest efektem długotrwałych doświadczeń zespołu menedżerów o bogatym dorobku w dziedzinie finansów, doradczej i audytorskiej. Na podstawie wykonanych badań rynku, licznych rozmów z potencjalnie zainteresowanymi przedstawicielami branży bankowej i pozabankowej, z ekspertami na co dzień borykającymi się z tematyką rosnącej pułapki niespłacanych długów, powstał koncept biznesu, którego założeniem było zaproponowanie kompletnej oferty, skonstruowanej z szerokiej gamy narzędzi ekonomicznych i wykonawczych, która łączy kompetentne i indywidualnie dobrane zarządzanie portfelami długów z rutyną służb i współpracowników operacyjnych.

Z osobistej praktyki twórców firmy widać, iż mniejsze i słabe logistycznie jednostki gospodarcze – banki i kasy spółdzielcze, nieduże banki korporacyjne, instytucje parabankowe i zwyczajne przedsiębiorstwa – borykają się z dużymi kłopotami w tym temacie, nie potrafiąc lub nie mogąc z przyczyn logistycznych lub prawnych rozpocząć walki z niesolidnymi dłużnikami w sposób bardziej kreatywny, nie ograniczając się do prostej i nie bardzo skutecznej procedury komorniczo-sądowej.

penisvergrößerungspillen

Prekursorski zestaw produktów i usług, stworzony przez analityków organizacji i elastycznie dostosowywany do oczekiwań kontrahenta, umożliwia dokładną obsługę podmiotów gospodarczych nie tylko z branży finansowej, ale też organizacji i jednostek sektora administracji publicznej, fundacji oraz stowarzyszeń, których wspólną cechą są zaległe wierzytelności. W szczególności doskonale rozumiane są tu potrzeby i indywidualne cechy działania spółdzielczych przedsiębiorstw finansowych.